Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

PRZEJŚCIA KABLOWE

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach
 
Przejścia kablowe

Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki musza być podzielone na okreslonej wielkości strefy pożarowe. 
Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. 

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP ®, Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Przejścia kablowe: 

Przepusty kablowe PROMASTOP ® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. 

Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP ®: 
•    przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP® - Coating 

•    przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM® - C, w połączeniu z powłoką PROMASTOP® - Coating 

•    przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®, Typ S 

Obok powyższych rozwiązań Promat proponuje system ceramicznych kształtek kablowych PROMASTOP®, do bezpyłowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. 
Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL® lub PROMASEAL® -Mastic.

Przejście kablowe PROMASTOP® Typ A

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. PROMASTOP®-Coating, d = zgodnie z Aprobatą Techniczną bezrozpuszczalnikowa powłoka o działaniu endotermicznym, nie przepuszcza wody i oleju
2. płyty niepalnej wełny mineralnej
3. półka kablowa
4. podwieszenie półki kablowej
5. kabel, wiązka kabli
6. ściana masywna,

 

Klasa odporności ogniowej: EI 120 w ścianach i stropach.

 

Aprobata techniczna: AT-15-3656/2007 Zobacz aprobatę
Certyfikat zgodności: ITB-0129/W Zobacz certyfikat


Ważne wskazówki:

Przez przepusty mogą przechodzić wszelkiego rodzaju kable i przewody elektryczne (również światłowody ). Półki kablowe z blachy stalowej, siatki drucianej, aluminium lub tworzywa sztucznego mogą być również przeprowadzane. Wiązki kabli i rury miedziane lub stalowe o średnicach do 35 mm były również poddane próbie. 

PROMASTOP® - Coating jest substancją bezrozpuszczalnikową, nie przepuszcza wody i oleju.

Przejście kablowe PROMASTOP® Typ S

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S
2. kliny PROMATECT®-H
3. kabel, wiązka kabli, światłowód, rura (metal lub tworzywo sztuczne)
4. przegroda

 

Klasa odporności ogniowej: EI120 w ścianach i stropach masywnych.

 

Aprobata techniczna: AT-15-5730/2007 Zobacz aprobatę
Certyfikat zgodności: ITB-0949/W Zobacz certyfikat


Ważne wskazówki:
Przez przepust kablowy mogą być przeprowadzone kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów (również światłowody). 
Wielkość przekroju pojedynczego kabla jest nieograniczona. 
Pojedyncze rury ze stali lub plastyku (Ø ≤ 15 mm) mogą być również przeprowadzone, pod warunkiem, że nie zawierają substancji palnych. 

Również konstrukcje nośne do kabli (rynny, półki, drabinki) z profilów stalowych, aluminiowych lub z tworzywa sztucznego mogą być przeprowadzone przez przepusty. 
Zaprawa PROMASTOP® Typ S jest dostarczana w workach 20 kg. Po dodaniu wody w odpowiedniej proporcji otrzymuje się gotową mieszankę.

Uszczelnienie pojedynczych kabli elektrycznych

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. masywny element budowlany
2. masa ogniochronna PROMASEAL-Mastic
3. kabel elektryczny

 

Klasa odporności ogniowej: Odporność ogniowa przegrody pozostaje zachowana

 

Aprobata techniczna: AT-15-4968/2007 Zobacz aprobatę
Certyfikat zgodności: ITB-0180/W Zobacz certyfikat


Ważne wskazówki:

Kable elektryczne często przechodzą przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej. Aby przejścia te w przypadku pożaru nie umożliwiały przedostawania się ognia i dymu do innych stref i pomieszczeń, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków zaradczych.

Opisane poniżej przejście kablowe, uszczelnione masą ogniochronną PROMASEAL®-Mastic, skutecznie chroni sąsiednie pomieszczenia przed ogniem.