Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

PRZEWODY WENTYLACYJNE, ODDYMIAJĄCE I KLIMATYZACYJNE

Ogniochronne zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych i oddymiających
 
Przewody wentylacyjne, oddymiające i klimatyzacyjne

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. 

Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych wg systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®lub wykonanie samonośnych kanałów również z płyt PROMATECT®

Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego 
części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®- 500, co daje następujące korzyści: 

- kanał z blachy stalowej nie jest wymagany 
- odporność na wilgoć 
- stabilność konstrukcji 
- niewielka grubość ścianki kanału : 25 - 50 mm 
- łatwość połączenia na wkręty, zszywki lub gwoździe
- możliwość prefabrykacji 
- niewielki ciężar - gładka powierzchnia wewnętrzna 

Przewody wentylacyjne z płyt PROMATECT®mogą być zastosowane również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacji i klatek schodowych.

System PROMADUCT®-500, okładzina stalowego kanału wentylacyjnego

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. płyta PROMATECT®-L500
2. pasma PROMATECT®-H, (mufa)
3. przewód wentylacyjny z blachy stalowej
4. profil nośny, wymiary wg obliczeń statycznych
5. wieszak, pręt gwintowany

 

Klasa odporności ogniowej: EIS 30 - EIS 120

 

Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 PROMATECT-L500 Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 (PL) PROMATECT-L500 Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: AT-15-3550/2007 Zobacz aprobatę
Certyfikat zgodności: ITB-1572/W Zobacz certyfikat


Ważne wskazówki:
Przy późniejszym okładaniu kanałów z blachy stalowej należy sprawdzić nośność istniejących zawieszeń, w razie potrzeby należy je zdemontować i zastosować konstrukcje nośne 4 i 5.

System PROMADUCT®-500, samonośny

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. płyta PROMATECT®-L500
2. pasmo PROMATECT®-H (mufa)
3. profil nośny, wymiary wg statyki
4. wieszak, pręt gwintowany

 

Klasa odporności ogniowej: EIS 30 - EIS 120

 

Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 PROMATECT-L500 Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: ETA-06/0218 (PL) PROMATECT-L500 Zobacz aprobatę
Aprobata techniczna: AT-15-3550/2007 Zobacz aprobatę
Certyfikat zgodności: ITB-1572/W Zobacz certyfikat


Ważne wskazówki:
Ponieważ długość przewodów PROMADUCT®-500 w przypadku pożaru ulega tylko nieznacznym zmianom, nie jest konieczne stosowanie kompensatorów .