Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

STROPY MASYWNE

Podwieszone sufity ogniochronne i okładziny stropów masywnych
 
Stropy masywne


Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełnieją wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 
Dla takich przypadków Promat oferuje przeróżne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązań tych zasadniczo nie należy traktować osobno, lecz zawsze w połączeniu z odnośnym masywnym elementem budowlanym. 
Klasyfikowana (np.REI60) jest więc konstrukcja masywna łącznie z sufitem podwieszonym lub okładziną z płyt PROMATECT®
Sufity podwieszone samodzielne, czyli klasyfikowane osobno bez stropu masywnego, opisane są w rozdziale 6 katalogu. 

Bezpośrednia okładzina elementów masywnych 

Przy niewielkiej wysokości pomieszczeń wskazane jest wykonanie bezpośredniej okładziny stropu masywnego. Bezpośrednie przykręcenie okładziny z płyt PROMATECT® ma również zastosowanie do zabezpieczenia słupów i belek żelbetowych.

Przez zastosowanie lekkich sufitów podwieszonych PROMATECT® można osiągnąć odporność ogniową stropu masywnego do 2 godzin. 

Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.

Okładzina stropu masywnego - wariant 1

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. płyty PROMATECT®-H, d=15mm
2. profil C, CD 60x27x06 z zawieszeniem kotwicowym, rozstaw profili ≤625mm, wysokość podwieszenia ≥180mm, rozstaw wieszaków ≤750mm

 

Klasa odporności ogniowej: REI 120, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.

 

Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010 Zobacz aprobatę


Ważne wskazówki:
Stropy na belkach stalowych jak również stropy żelbetowe niesklasyfikowane przeciwpożarowo, w połączeniu z konstrukcją sufitu z PROMATECT®-H (konstrukcja nr 420.10) osiągają klasę odporności ogniowej REI 120. Przy grubości płyty betonowej =>80 mm stosuje się płytę PROMATECT®-H  d = 15 mm.

 

Wysokość podwieszenia minimum 180 mm odnosi się wyłącznie do stropów na belkach stalowych. Przy stropach żelbetowych monolitycznych i ceramicznych nie ma ograniczeń co do wysokości podwieszenia sufitu (porównaj konstrukcja nr 480).

Okładzina stropu masywnego - wariant 2

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. płyty PROMATECT®-H, d=6 mm, format 620 mm x 620 mm lub 620 mm x 1245 mm
2. konstrukcja metalowa odkryta (rozstaw szyn 625 x 625 mm)
3. zawieszenie z drutu skręconego spiralnie, podwójnego, ocynkowanego ø 2 mm lub taśma stalowa z wycięciami 20 x 1,5 mm lub zawieszenie noniuszowe, przekrój drutu ≥ 4 mm, wys. podwieszenia ≥ 170 mm, rozstaw wieszaków ≤ 750 mm

 

Klasa odporności ogniowej: REI 30, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.

 

Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010 Zobacz aprobatę

Ważne wskazówki:

Lekkie sufity PROMATECT®-H stosowane są tam, gdzie poza wymogami ppoż. ważna jest możliwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej. Znajdujące się w handlu lampy i wywietrzniki są na ogół dostosowane do rozstawu szyn nośnych, co gwarantuje bezproblemowy montaż.


Do wykonania szyn nośnych należy używać typowych, dostępnych w handlu T-profili sufitowych z ocynkowanej blachy stalowej. Płyty można bezproblemowo malować ogólnie dostępnymi w handlu farbami. W celu uniknięcia deformacji należy pomalować obie strony. Używać produktów odpornych na alkalia.

Okładzina stropu masywnego - wariant 3

Grafika elementu

Dane techniczne:

1. płyta PROMATECT®-H, d = 10 mm
2. konstrukcja podwieszenia, rozstaw profili =< 625 mm wysokość podwieszenia dowolna,rozstaw wieszaków =<750 mm
3. konstrucja stropu masywnego, np.:
3a. żelbetowy , sprężony żebrowy lub płytowo-belkowy
3b. strop ceramiczny
3c. żelbetowy,sprężony belkowy lub strop żebrowy z elementami prefabrykowanymi - bez klasyfikacji odporności ogniowej

 

Klasa odporności ogniowej: REI 90, w połączeniu z konstrukcją stropu masywnego.

 

Aprobata techniczna: AT-15-8518/2010 Zobacz aprobatę

 

Ważne wskazówki:
W przypadku gdy strop masywny nie spełnia wymaganych kryteriów odporności ogniowej, przez zastosowanie dodatkowej okładziny z płyt PROMATECT®-H można osiągnąć klasę REI 90.

Ogniochronne zabezpieczenia elementów żelbetowych.
Aprobata Techniczna: AT-15-8518/2010

Żelbetowe elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań prze- ciwpożarowych określonych w obowiązują- cych przepisach. Dla takich przypadków Pro- mat proponuje różne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, dopasowanych do konkret- nych warunków.

Podczas pożaru w żelbecie zachodzą zjawiska niekorzystne, m.in. zjawisko odpryskiwania. Proces ten powoduje odsłanianie zbrojenia od strony nagrzewanej, utratę nośności oraz spadek szczelności i izolacyjno- ści elementu żelbetowego.

Zabezpieczenie ogniochronne ścian i stropów żelbetowych
W przypadku gdy strop lub ściana masywna nie spełnia wymaganych kryteriów odporności ogniowej (REI), przy zastosowaniu dodatkowej okładziny z płyt PROMATECT®-H można osiągnąć klasę odporności od R(EI) 30 do R(EI) 240.

Grubość okładziny z płyt PROMATECT®-H zależy od istniejącej grubości otuliny betonowej (lub jej braku). W przypadku stropów istnieje możliwość wykonania zabezpieczenia w wersji podwieszonej.

Wymagana odporność ogniowa

REI 30 (Tkr = 500 °C) REI 60 (Tkr = 500 °C) REI 90 (Tkr = 450 °C) REI 120 (Tkr = 450 °C)

REI 180 (Tkr = 450 °C)

REI 240 (Tkr = 450 °C)

PROMASPRAY®-T natrysk ogniochronny, zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych

Zastosowanie

 • Izolacja termiczna

 • Izolacja akustyczna

 • Ochrona przeciwpożarowa betonu w połączeniu z izolacją

  termiczną

  Opis

  PROMASPRAY® T jest zaprawą przeznaczoną do izolacji termicz- nej powierzchni nie wystawionych na działanie warunków atmosfe- rycznych. PROMASPRAY® T jest materiałem suchym składającym się z wełny żużlowej, spoiw hydraulicznych i półsyntetycznych,

  a także z różnych dodatków.

  Obszar zastosowań

  • Stropy i konstrukcje betonowe (izolacja termiczna, ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna)

  • Stropy gęstożebrowe (izolacja termiczna, ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna)

  • Płyty betonowe zespolone ze stalową blachą profilowaną (izolacja termiczna i akustyczna)

  Właściwości

 • Nie ulega gniciu

 • Nie jest atakowany przez gryzonie i pasożyty

 • Niepalny

 • Nietoksyczny, nie zawiera azbestu ani żadnych innych

  szkodliwych substancji

 • Łatwy w stosowaniu

  Warunki do spełnienia w fazie wykonawczej

  Należy przestrzegać warunków stosowania zalecanych przez Promat oraz wytycznych zawartych w karcie charakterystyki.

  Materiały podkładowe

  PROJISO FIXO-B® - na podłoża betonowe; PROJISO FIXO-M® - na podłoża metalowe

  Materiały wykończeniowe

  PROJISO® FIXO-DUR; SIDAIRLESS

  Sposób pakowania i przechowywania

 • Okres przechowywania: w zamkniętym opakowaniu maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty produkcji

 • Warunki przechowywania: chronić przed mrozem, wilgocią, wysoką temperaturą i ostrym światłem słonecznym

 • Sposób pakowania: plastikowy worek 20 kg

 • Palety: 30 worków na palecie, razem 600 kg

 • Postępowanie z odpadami: nie wylewać do ścieków, nurtów

  wodnych ani na ziemię; używać specjalnych worków na odpady