Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player
adr20rADR20R
Producent - Polon-Alfa
 
 
Optyczna czujka ADR-20R jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w pierwszym stadium pożaru. Czujka jest zasilana z centrali sygnalizacji włamaniowej. Czujka wyposażona jest w przycisk umożliwiający sprawdzenie jej poprawnego działania. Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem. Powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę, zależną od wysokości montażu, wynosi od 60 do 80 m².
Uwagi:

Czujka jest przewidziana wyłącznie do pracy na liniach dozorowych centrali sygnalizacji włamaniowej.

 

adr20nAutonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N
Producent Polon-Alfa

Jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru. Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach(w piwnicach, garażach, na strychach itp.).
Uwagi:
1. Czujka jest przewidziana wyłącznie do stosowania w warunkach domowych, zasilana z bateri 9V 6F22 !
2. Certyfikat: CNBOP 1918/2005

 

tun38ex

Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex
Producent Polon-Alfa

Jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-38Ex jest czujką uniwersalną, które można programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1R, A1S, BR lub BS zgodnie z polską normą PN-EN 54-5.

Zasada Działania
Czujka ciepła TUN-38Ex reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury.

Parametry:

  • Statyczna temperatura zadziałania:
54 ºC ÷65 º C (klasa A1)
69 ºC ÷ 85 ºC (klasa B)
  • Typowa temperatura użytkowania:
25 ºC (klasa A1)

40 ºC (klasa B)

 

Uwagi:
Czujka TUN-38Ex ma certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach nr KDB 04ATEX172X oraz nadaną cechę iskrobezpieczeństwa II 2G EEx ib IIC T5/T6.

 

dur40exOptyczna czujka dymu DUR-40Ex
Producent Polon-Alfa

Przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach, które zostały zakwalifikowane jako 1-sza lub 2-ga strefa zagrożenia wybuchem gazów, oparów cieczy palnych należących do podgrup wybuchowości IIA, IIB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. Czujka pracuje na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA; w strefach zagrożonych wybuchem za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.

Zasada Działania
Czujka DUR-40Ex jest czujką typu rozproszeniowego.Działa ona na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Czujki współpracują z gniazdem G-40.

Parametry:

  • Wykrywane pożary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8
  • Cecha iskrobezpieczeństwa: EEx ib IIC T6

Uwagi:
Czujka DUR-40Ex ma certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa nr KDB 05ATEX190X oraz nadaną cechę iskrobezpieczeństwa II 2G EEx ib IIC T6.

 

puo35Czujka płomienia PUO-35
Producent Polon-Alfa

przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania płomieni powstających podczas zagrożenia pożarowego. Czujka PUO-35 przeznaczona jest do zwykłych zastosowań.

Zasada działania
Czujka reaguje na emitowane przez płomień promieniowanie ultrafioletowego długości fal ~ 200 nm. Jest odporna na wpływy wszelkich źródeł sztucznego światła nie zawierających promieniowania ultrafioletowego. 

Parametry:

  • Zasięg widzenia: max 17 m (2 klasa czułości)
  • Pasmo wykrywania promieniowania: UV
  • Kąt dozoru: 120º