Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

Inwestycja w Twoje bezpieczeństwo

Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.


Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Oddymianie poprzez okna fasadowe lub dach

 

Nowoczesne technologie umożliwiają wykonanie oddymiania i wentylacji w budynku poprzez dach lub okna fasadowe. Przy zastosowaniu naszych różnorodnych napędów i systemów sterowania możemy wykorzystać do oddymiania niemal każdy otwór wentylacyjny istniejący 
w budynku, przy czym wymagania odnośnie ochrony budynku są osiągane bez narzucania ograniczeń na swobodę architektoniczną obiektu.


 

  Elektryczny system oddymiania   Pneumatyczny system oddymiania

 

 - szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki  pożarowe
  - stały monitoring oraz wskazywania stanu systemu
  - wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów
  - estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu
  - możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny 
    sposób
  - optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu
 - konserwacja całego systemu bez zużycia dodatkowych materiałów

 

  - ograniczone możliwości naturalnej wentylacji (tylko 
    w czasie pożaru)
  - wysokie koszty dodatkowych opcji systemu
  - gwałtowne otwieranie się systemu
  - wyższe koszty eksploatacji i konserwacji całego systemu 
    z powodu wysokich kosztów próbnego wyzwolenia systemu


Firma D+H od początku zdecydowała się koncentrować na elektrycznych systemach oddymiania.
Szybko staliśmy się liderem w tej dziedzinie propagując rozwiązanie elektryczne jako bardziej komfortowe od rozwiązania pneumatycznego. Napęd elektryczny zapewnia bowiem maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Opis poszczególnych elementów systemu

Wyzwalanie ręczne 
Alarmowe przyciski oddymiania umożliwiają ręczne wyzwolenie systemu, posiadają w standardzie diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu i wyświetlanie alarmu.

Wyzwalanie automatyczne 
Czujki dymu wyzwalają automatycznie system oddymiania w przypadku wystąpienia pożaru.

Automatyka pogodowa 
Automatyczne czujniki wiatrowo-deszczowe oraz czujniki temperatury umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody.

Naturalna wentylacja 
Przyciski wentylacyjne służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji.

Napowietrzanie 
Automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

SHEV – odprowadzanie gorących dymów i gazów 
Wykonanie funkcji oddymiania poprzez okna fasadowe lub klapy/okna dachowe wyposażone w siłowniki spełniające normy SHEV.

Kontrola i sterowanie 
Centrale oddymiania zapewniają sterowanie i kontrolę całego systemu, uruchomienie oddymiania przy pomocy niezależnego źródła zasilania. Posiadają wiele komfortowych funkcji.

Cały system zarządzany z jednego źródła
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy są połączone ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.
W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, poszczególne komponenty są dobierane z najwyższa starannością, głównie pod względem kompatybilności z pozostałymi elementami systemu.
D+H oferuje szeroki zakres produktów optymalnie współpracujących z pozostałymi elementami w każdej sytuacji.