Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player
Detektory    

 Detektor VESDA jest to specjalizowana, laserowa czujka dymu o ekstremalnie wysokiej czułości, której działanie oparte jest na precyzyjnym pomiarze światła rozproszonego, odbitego o cząsteczki dymu zawarte w przepływającym powietrzu.
Elementem napędowym tego procesu jest pompa ssąca, która zasysa powietrze poprzez sieć rurek ssących (głównych i kapilarnych), podłączonych do zbiorczego kolektora wlotowego. Rurki posiadają otwory ssące, dzięki którym zasysane jest powietrze. Ważnym elementem każdego detektora jest filtr o dwukomorowej konstrukcji, zatrzymujący nawet najmniejsze cząstki mechaniczne zawarte w zasysanym powietrzu, przyczyniający się tym samym do optymalnej ochrony głowicy przed uszkodzeniem.

Detektor może być wyposażony w dodatkowe moduły, takie jak wyświetlacz lub programator LCD.

Ewolucja zastosowań systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA:

Obszar zastosowania
LaserPLUS 
LaserSCANNER 
LaserCOMPACT 
LaserFOCUS 
Akademiki   
Archiwa
Atria      
Audytoria      
Biura   
Budynki przemysłowe   
Centrale telefoniczne
Chłodnie    
Dyspozytornie  
Elektrownie   
Generatory prądotwórcze   
Hangary samolotowe     
Hotele     
Kasyna     
Kontenery    
Linie produkcuyjne    
Laboratoria    
Magazyny wysokiego składowania  
Muzea/Galerie     
Pokoje komputerowe  
Pomieszczenia przetwarzania danych    
Powierzchnie magazynowe   
Rozdzielnie elektryczne    
Serwerownie  
Stacje bazowe    
Stacje paliw  
Szkoły     
Szpitale     
Teatry     
Telekomunikacja
Tunele kablowe    
Wieże kontroli ruchu lotnicznego
Więzienia  
Zabytki   
Który detektor?    

Przy sprecyzowanych parametrach obszaru, w którym zastosowany będzie system wczesnej detekcji dymu VESDA, zasadne jest określenie parametrów detektora, jakie będą dla tej aplikacji niezbędne. Zestawienie tych wymagań umożliwi idealne dobranie typu detektora do stawianych mu zadań.

Dekoktery w swej budowie różnią się między innymi:

 • ilością rur ssących,
 • ilością przekaźników,
 • powierzchnią dozorową.
Znając te wymagania, dobranie detektora, który spełni Państwa wymagania, nie powinno być trudne.
  Właściwości  Laser Scanner  Laser PLUS  Laser COMPACT (VN)  Laser COMPACT (RO)  Laser FOCUS 250 Laser FOCUS 500  
Certyfikaty zgodności PN-EN54-20 (UL, ULC, UL268A, FM, NY-MEA, CSFM, Vds, ActivFire, LPC, AFNOR, CCCF)
Zgodność dla obszarów  niebezpiecznych (FM Class 1, Div 2, Grupa A,B,C,D,)
Zakres czułości  0.005 to 20 %/m 0.025 - 20 %/m 
Podwójny filtr powietrza
Powierzchnia dozorowa (maksymalna)  2000 m2
(4 sektory)
  2000 m2  800 m2   800 m2  250 m2  500 m2 
Maksymalna długość wszystkich rur*  200 m 200 m 80 m  80 m 25 m 50 m
Adresowanie rur            
Ilość progów alarmowych  32 (dzień/noc) 8 (dzień/noc)   3 8 (dzień/noc)  8 (dzień/noc) 
Ilość przekaźników 7 lub 12  3

3

(opcjonalnie rozbudowa do 6)

Pamięć zdarzeń 18 000 18 000  12 000  12 000   18 000 18 000 
Ilość progów błędów przepływu  (na detektor) 16   16 4  4  4
Czujnik przepływu (jeden na rurę)  1
AutoLearn™ (Automatyczny system zarządzania otoczeniem)   AutoLearn Smoke™ AutoLearn Flow™
Wsparcie przez ASPIRE2™ Pipe Modelling Software
Maksymalna ilośc otworów ssących 100  100  20   20 12*  24* 
Wyświetlacz LED/Wskaźnik poziomu dymu  Wyświetlacz wbudowany
lub
Wyświetlacz zdalny
(20 segmentowy wskaźnik poziomu dymy)
Wyświetlacz wbudowany
lub
Wyświetlacz zdalny
(20 segmentowy wskaźnik poziomu dymy) 
Wyświetlacz wbudowany
lub
Wyświetlacz zdalny
(20 segmentowy wskaźnik poziomu dymu) 
 Wyświetlacz wbudowany
(5 diod LED na obudowie)
Wyświetlacz wbudowany
(7 diod LED na obudowie)
10 segmentowy dookólny wskaźnik LED 
Wyświetlacz wbudowany
(7 diod LED na obudowie)
10 segmentowy dookólny wskaźnik LED 
Programowanie z gniazda na karcie terminalowej detektora:  PC-link Interfejs, Programator ręczny, PC Software (VSC, VSM) poprzez VESDAnet (możliwe kiedy detektor podłączony zostanie do VESDA network)   Program. poprzez RS232 dedykowany do połączenia z PC oraz programem VSC Program. poprzez RS232 dedykowany do połączenia z PC oraz programem VSC  Program. poprzez RS232 dedykowany do połączenia z PC oraz programem VSC 
 VESDAnet
 Maksymalna ilość urządzeń/detektorów w pętli  250/100   250/100   250/100   N/A

 Standardowo bez pracy w sieci. 
Karta sieciowa VIC-010

250/100   250/100  
Maksymalna długość pomiędzy urządzeniami 1300m 1300m 1300m N/A 1300m 1300m 
Zarządzanie i monitoring z poziomu  programu VSM
Zdalny wyświetlacz 7 przekaźnikowy  N/A 
Zdalny wyświetlacz 12 przekaźnikowy        N/A    
Kompatybilność z wyświetlaczem poziomu zadymienia 7 przekaźnikowym   N/A
Kompatybilność z wyświetlaczem poziomu zadymienia 12 przekaźnikowym
 
     N/A    
Kompatybilność z wyświetlaczem poziomu zadymienia bez przekaźników     N/A    

)* Maksymalna ilość rur uzależniona jest od konfiguracji instalacji ssącej i jest wynikiem obliczeń projektowych. W przypadku zastosowania rozgałęzień należy stosować się do wytycznych programu obliczeniowego. 

 

VESDA LaserPLUS    

vlp-012 

Detektor LaserPLUS jest głównym elementem systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA. Specyficzny sposób detekcji pozwala uzyskać czułość w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr. Detektor LaserPLUS wykrywa pożar w początkowym stadium jego rozwoju, zarówno w obszarach sterylnie czystych, jak i w obszarach o podwyższonym poziomie zadymienia. 

Cechy systemu:
 • Szeroki zakres czułości
 • Laserowa głowica detekcyjna
 • Cztery progi alarmowe
 • Wysokowydajna pompa ssąca
 • Kolektor czterech rur ssących
 • Czujnik przepływu dla każdej rury ssącej
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Łatwa wymiana filtra
 • Siedem programowalnych przekaźników
 • VESDAnet(TM)
 • AutoLearn(TM)
 • Pamięć zdarzeń
 • Modułowa budowa
 • Wszechstronny zakres zastosowania systemu 
Zasada działania
Wysokowydajna pompa zasysa powietrze do detektora przez sieć rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, które monitorują zmiany przepływu w każdej z rur ssących. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe transmitowane są do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet.

VESDAnetTM

Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu VESDA komunikują się ze sobą w sieci VESDAnet, poprzez odpowiedni, odporny na zakłócenia protokół. Sieć VESDAnet dostarcza stabilny dwukierunkowy sygnał pomiędzy urządzeniami. Jest odporna na pojedyncze zwarcie lub przerwę pomiędzy urządzeniami. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA.
 

VESDAnet_03

 

 

AutoLearnTM
Technologia LaserPLUS wyposażona jest w unikalne narzędzia programowe aby zapewnić optymalne działanie detektora w wielu różnych obszarach chronionych. Funkcja AutoLearn monitoruje stan zadymienia i ustawia właściwe dla danego otoczenia progi pożarowe (Alarm, Akcja, Pożar1 Pożar2). Z funkcji tej można skorzystać podczas rozruchu w celu zapewnienia najszybszego wykrycia dymu oraz wyeliminowania fałszywych alarmów.

 

Detekcja porównawcza
Do obszarów chronionych, w których działają systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne może dostać się dym z zewnątrz. Detekcja porównawcza zabezpiecza przed sygnalizacją zwiększonego poziomu zadymienia w obszarze chronionym spowodowanym zadymieniem zewnętrznym. System stale kompensuje zadymienie w obszarze chronionym w celu uniknięcia fałszywych alarmów.

 
 
Budowa detektora
 
VLPb 
 

Dane techniczne  

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 9,6 W praca, 10,8 W w alarmie
 • Pobór prądu: 400 mA praca, 450 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 350 mm x 225 mm x 125 mm
 • Waga: 4.0kg wliczając moduły Wyświetlacza i Programatora

Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: 0°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20° - +60°C
 • Wilgotność względna: 10-95%, bez kondensacji
 • W przypadku zastosowania detektora na zewnątrz lub gdy zasysane powietrze (stałe tło detektora) przekracza 0.05%/m prosimy o konsultację z dystrybutorem.

Sieć rur ssących:

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 2000 m2
 • Maksymalna długość wszystkich rur: 200 m
 • Maksymalna długość pojedynczej rury: 100 m

Program projektowy sieci rur ssących:

 • ASPIRETM

Rozmiar rur:

 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Średnica wewnętrzna: 15-21mm

Programowalne przekaźniki:

 • 7 Przekaźników, Obciążalność styków 2A/30 VDC, Zestyki typu NO/NC

Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:

 • 8 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach

Zaciski przyłączeniowe:

 • Śrubowe: 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości: 0.005 - 20 %/m (%zaciemnienia/m)

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Akcja: 0.010 - 1.995 %/m
 • Pożar 1: 0.015 - 2.00 %/m
 • Pożar 2: 0.020-20.00 %/m*

*Ograniczenie do 12 %/m w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, max 15 dni. Zalecany okres minimum 1 dzień. W czasie cyklu AutoLearn progi alarmowe nie są zmieniane
 • Kompensacja zewnętrznych warunków otoczenia
 • 4 progi alarmowe: Alarm, Akcja, Pożar 1 & Pożar 2
 • 2 poziomy błędów: Błąd serwisowy i Błąd poważny
 • 7 Przekaźników konfigurowanych programowo
 • Monitorowanie: Filtr i Przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.
 

Dostępne wersje

 Nr katalogowy  Opis
 VLP-012  LaserPLUS Detektor+Wyświetlacz+Programator
 VLP-002  LaserPLUS Detektor+Wyświetlacz
 VLP-000  LaserPLUS Detektor
 VLP-400  LaserPLUS Detektor z diodami LED
 VLP-401  LaserPLUS Detektor z diodami LED+Programator

VESDA LaserCOMPACT

  

   

Detektor LaserCOMPACT został zaprojektowany aby umożliwić zastosowanie systemu bardzo wczesnej detekcji dymu w obszarach chronionych o małej powierzchni. Zostało to osiągnięte poprzez połączenie sprawdzonej technologii wczesnej detekcji dymu LaserPLUS, technologii dwustopniowego filtrowania powietrza oraz modyfikację pompy ssącej. Wszystkie te komponenty zostały zawarte w jednej, małej obudowie wyposażonej w wyświetlacz. Detektor LaserCOMPACT jest dostępny w dwóch wersjach: z interfejsem przekaźnikowym (wersja RO) lub z możliwością pracy w sieci VESDAnet (wersja VN).

vlc-505_03
 
 

Cechy systemu:

 • Zredukowane wymiary
 • Doskonałe wykrywanie dymu
 • Szeroki zakres czułości
 • Jedna rurka ssąca
 • Wyświetlacz
 • Detekcja porównawcza
 • Możliwość pracy w sieci VESDAnet (VN)
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Trzy poziomy alarmu pożarowego
 • Programowalne przekaźniki
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Zdalny wyświetlacz i moduł z przekaźnikami - opcja
 • Prosta budowa
 • AutoLearn(TM) 

Opis
Detektor LaserCOMPACT składa się z dwóch części: obudowy głównej oraz przedniej płyty czołowej. Obudowa główna zawiera wszystkie kluczowe komponenty detektora. Elementy takiej jak: płyta główna, głowica detekcyjna nie wymagające obsługi i są zamontowane z dala od karty terminalowej dostępnej dla instalatora. Rozwiązanie to zabezpiecza główne elementy detektora.

W obudowie głównej są umieszczone:
 • Laserowa głowica detekcyjna
 • Płyta główna z procesorem i kartą czujników przepływu
 • Wlot rurki ssącej z czujnikiem monitorującym przepływ
 • Karta terminalowa z trzema przekaźnikami
  • Pożar
  • Alarm wstępny
  • Alarm/Błąd (zawiera wejście resetu i odłączenia) Karta zawiera również wyjście zasilania oraz terminal sieci VESDAnet (wersja VN)
 • Pompa ssąca
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Otwór wylotowy
 • Płyta czołowa zawiera
 • 5 diod LED:
  • Pożar, Alarm Wstępny/Alarm, Błąd, OK, Reset/Odłączenie
  • Przycisk Reset/Odłączenie (wciśnięcie - reset, przytrzymanie - odłączenie)
 
Zasada działania
Powietrze w sposób ciągły zasysane jest przez wysokowydajną pompę ssącą do detektora z sieci rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, który monitoruje zmiany przepływu w rurce ssącej. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe są monitorowane i zapisywane do pamięci zdarzeń oraz transmitowane do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet (dotyczy tylko wersji VN).
 

VESDAnet_02 

Dane techniczne
 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 4.0 W praca, 4.5 W w alarmie
 • Pobór prądu: 170 mA praca, 190 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg
Warunki pracy:
 • Temperatura otoczenia: -10°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20°C - +60°C
Sieć rur ssących:
 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 500 mm2
Maksymalna długość rury:
 • 1 x 80 m
 • 2 x 40 m
Program projektowy sieci rur ssących:
 • ASPIRE2
Rozmiar rur:
 • Średnica wewnętrzna: 15-21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
Przekaźniki:
 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Pożar
 • Alarm Wstępny
 • Alarm/Uszkodzenie
 • Opóźnienie: 0 - 60 sekund
Programowanie przekaźników:
 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku

Klasa IP:

 • IP30


Otwory kablowe:

 • 4 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach

 Zaciski przyłączeniowe:

 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2
Zakres czułości:
 • 0.005 do 20 %/m
Zakres nastaw progów alarmowych:
 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Alarm Wstępny: 0.010-1.995 %/m
 • Pożar: 0.015-20.00 %/m *
*Ograniczenie do 4% w trybie UL

Możliwości programowe:
 • Pamięć zdarzeń: 12000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, maksimami 15 dni. Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.
 • Monitorowanie: Filtr i przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Konfiguracja wejścia GI (24VDC):
 • Wyłączenie
 • Zatrzymanie
 • Reset/Odłączenie
Dostępne wersje
 Nr katalogowy Opis 
 VLC-505  LaserCOMPACT VN, 3 przekaźniki, VESDAnet
 VLC-500  LaserCOMPACT OR, 3 przekaźnik (bez możliwości rozbudowy)
 VRT-J00  Wyświetlacz systemowy detektora LaserCOMPACT VLC-505 z przekaźnikami
 VRT-K00  Wyświetlacz systemowy detektora LaserCOMPACT VLC-505 bez przekaźników

 

 

 

 

 

 

VESDA LaserSCANNER

  

   

Detektor LaserSCANNER, oparty na technologii LaserPLUS, dodatkowo wyposażony został w mechanizm i funkcje programowe umożliwiające kontrolowanie przepływu i poziomu dymu z rozróżnieniem konkretnych rur. Specyficzny sposób detekcji pozwala uzyskać czułość w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr. Detektor LaserSCANNER wykrywa pożar w początkowym stadium jego rozwoju, zarówno w obszarach sterylnie czystych, jak i w obszarach o podwyższonym poziomie zadymienia.

vlp-012

 

Cechy systemu:

 
 • Szeroki zakres czułości
 • Laserow głowica detekcyjna
 • Cztery progi alarmowe
 • Wysokowydajna pompa ssąca
 • Kolektor czterech rur ssących
 • Czujnik przepływu dla każdej rury ssącej
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Łatwa wymiana filtra
 • Siedem programowalnych przekaźników
 • VESDAnet(TM)
 • AutoLearn(TM)
 • Pamięć zdarzeń
 • Modułowa budowa
 • Wszechstronny zakres zastosowania systemu

Zasada działania

 

Detektor LaserSCANNER kontroluje poziom dymu w zasysanym powietrzu we wszystkich sektorach (rurach), które są w użyciu. W momencie wykrycia zadymienia przekraczającego ustawione progi alarmowe następuje uruchomienie funkcji skanowania. Podczas procedury skanowania detektor identyfikuje pierwszy sektor, z którego uzyskał sygnał alarmowy oraz umożliwia śledzenie rozprzestrzeniania się pożaru na następne sektory.

 

Po zakończeniu procedury identyfikacji detektor kontynuuje detekcję dymu we wszystkich sektorach (rurach) zapewniając pełną ochronę zabezpieczonego obszaru.

 

Każdy z czterech progów alarmowych (Alarm, Akcja, Pożar1, Pożar2) programowany jest indywidualnie dla każdego sektora (rury) w celu zapewnienia optymalnej czułości sektorów.

 

Wyświetlacz LaserSCANNER
Wyświetlacz systemowy detektora LaserSCANNER wizualizuje wszystkie parametry pracy detektora. Informuje o alarmach, błędach, odłączeniach. Wyświetlacz numeryczny przedstawia czułość detektora, poziom dymu, nr strefy, sektor skanowania. Wbudowane przyciski umożliwiają wykonanie podstawowych działań: wyciszenie, reset, odłączenie, wybór trybu wyświetlania. Dodatkowo posiada możliwość ręcznego uruchomienia procedury skanowania. Wyświetlacz LaserSCANNER montowany może być bezpośrednio w detektorze, zdalnej skrzynce montażowej lub w wykonaniu 19".

 

Opcje Przekaźnikowe
Detektory serii LaserSCANNER posiadają możliwość wyposażenia karty terminalowej w 7 lub 12 programowalnych przekaźników. Przekaźniki zabudowane mogą być w zdalnych skrzynkach montażowych lub w wykonaniu 19".

 

VESDAnetTM
Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu VESDA komunikują się ze sobą w sieci VESDAnet, poprzez specyficzny, odporny na zakłócenia protokół. Sieć VESDAnet dostarcza stabilny dwukierunkowy sygnał pomiędzy urządzeniami. Jest odporna na pojedyncze zwarcie lub przerwę pomiędzy urządzeniami. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA.

VESDAnet_03
  

 
 

AutoLearnTM i Detekcja Porównawcza
Technologia LaserSCANNER wyposażona jest w unikalne narzędzia programowe, aby zapewnić optymalne działanie detektora w wielu różnych obszarach chronionych. Funkcja AutoLearn monitoruje stan zadymienia i ustawia właściwe dla danego otoczenia progi pożarowe (Alarm, Akcja, Pożar1, Pożar2 ). Detekcja porównawcza zabezpiecza przed podniesieniem się poziomu zadymienia w obszarze chronionym spowodowanym zadymieniem zewnętrznym.

Budowa systemu

 vlp_02-1

 
 
 

Dane techniczne 

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 9,6 W praca, 11,28 W w alarmie
 • Pobór prądu: 400 mA praca, 470 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 •  Wymiary: 350 mm x 225 mm x 125 mm
 • Waga: 4.0kg wliczając moduły Wyświetlacza i Programatora
Warunki pracy:

 • Temperatura otoczenia: 0°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20° - +60°C
 •  Wilgotność względna: 10-95%, bez kondensacji
 •  W przypadku zastosowania detektora na zewnątrz lub gdy zasysane powietrze (stałe tło detektora) przekracza 0.05%/m prosimy o konsultację z dystrybutorem.
Sieć rur ssących:
 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 2000 m2
 • Maksymalna długość wszystkich rur: 200 m
 • Maksymalna długość pojedynczej rury: 100 m
Program projektowy sieci rur ssących:
 • ASPIRETM
Rozmiar rur:
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Średnica wewnętrzna: 15-21mm
Programowalne przekaźniki:
 • 7 lub 12 przekaźników, Obciążalność styków 2A/30 VDC, Zestyki typu NO/NC
Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:
 • 8 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach
Zaciski przyłączeniowe:
 • Śrubowe: 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości: 0.005 - 20 %/m (%zaciemnienia/m)

Zakres nastaw progów alarmowych:

 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Akcja: 0.010 - 1.995 %/m
 • Pożar 1: 0.015 - 2.00 %/m Pożar 2: 0.020-20.00 %/m*

*Ograniczenie do 12 %/m w trybie UL

Możliwości programowe:

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, max 15 dni. Zalecany okres minimum 1 dzień. W czasie cyklu AutoLearn progi alarmowe nie są zmieniane.
 • Kompensacja zewnętrznych warunków otoczenia
 • 4 progi alarmowe: Alarm, Akcja, Pożar 1 & Pożar 2
 • 2 poziomy błędów: Błąd serwisowy i Błąd poważny
 • 7 lub 12 przekaźników konfigurowanych programowo
 • Monitorowanie: Filtr i Przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Dostępne wersje

 Nr karalogowy  Opis
 VLS-214  LaserSCANNER Detektor+Wyświetlacz+Programator, 7R
 VLS-202  LaserSCANNER Detektor+Wyświetlacz, 7R
 VLS-200  LaserSCANNER Detektor, 7R
 VLS-600  LaserSCANNER Detector z diodami LED, 7R
 VLS-601  LaserSCANNER Detector z diodami LED+Programator, 7R
 VLS-314  LaserSCANNER Detektor+Wyświetlacz+Programator; 12R
  VLS-304  LaserSCANNER Detektor+Wyświtlacz; 12R
  VLS-300  LaserSCANNER Detektor; 12R
  VLS-701  LaserSCANNER Detektor z diodami LED+Programator; 12R
  VLS-700  LaserSCANNER Detektor z diodami LED; 12R
VESDA LaserFOCUS   l

VESDA LaserFOCUS jest to detektor do bardzo wczesnej detekcji dymu, zaprojektowany, by chronić  niewielkie  powierzchnie.
Praca detektora polega na ciągłej analizie zasysanego powietrza  poprzez sieć rur ssących. Zasysane powietrze jest filtrowane, a następnie transportowane do komory detekcyjnej, gdzie pod wpływem rozproszonego światła dokonywana jest analiza obecności cząstek dymu w nim zawartych. Wynik analizy wizualizowany jest na wyświetlaczu detektora. W przypadku przekroczenie ustalonej wartości dymu aktywowane są przekaźniki.

vlf

Instalowanie

Detektor VESDA LaserFOCUS może być instalowany bez konieczności używania specjalnego interfejsu czy oprogramowania serwisowego.
Dzięki unikalnemu wyświetlaczowi użytkownik ma dostęp do wszelkich informacji o poziomie zadymienia. Możliwe jest również zastosowanie zdalnego wyświetlacza.
W przypadku wystawienia uszkodzenia użytkownik powinien otworzyć panel obsługi i aktywować funkcję poszukiwania uszkodzeń, aby określić jego przyczynę

Ultradźwiękowy monitoring przepływu
VESDA LaserFOCUS wykorzystuje opatentowany, ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza, który umożliwia bezpośredni odczyt wielkości jego przepływu. System ten jest odporny na zmiany temperatury powietrza, zmiany ciśnienia oraz zanieczyszczenia.
VESDA LaserFOCUS  jest pierwszym ssącym systemem  wczesnej detekcji dymu wykorzystującym ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza.

 
Cechy systemu:.
 •   Zredukowane wymiary
 •   Ultradźwiękowa analiza przepływu powietrza
 •   Detekcja dymu oparta na technologii laserowej
 •   Zaprojektowana sieć rur ssących
 •   Programowalne progi alarmowe
 •   Dwustopniowy filtr powietrza
 •   Błyskawiczna  informacja o stanie zadymienia widoczna na wyświetlaczu
 •   System wykrywania uszkodzeń Fault Finder™
 •   Funkcja AutoLearnTM zadymienia
 •   Funkcja AutoLearnTM przepływu
 •   Zamykany, serwisowy panel obsługi
 •   Historia zdarzeń 18000 rekordów
 •   Możliwość konfiguracji offline/online
 •   Ochrona powierzchni do 250m
Dane techniczne
 • Napięcie zasilania: 24VDC (18 - 30 VDC)
 •  Pobór prądu: 220 mA praca, 295 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
Wymiary
 • szerokośc: 245 mm , wysokośc: 175 mm, głębokość: 90 mm
Montaż: pionowy, poziomy, odwrócony

Waga: 2 kg

Klasa IP: IP30

Warunki pracy
 • Temperatura otoczenia: 0°C - 40°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: 0°C - 40°C
 • Wilgotność względna: 5-95%, bez kondensacji
Sieć rur ssących
 • Maksymalna powierzchnia dozorowa:     250 mm2
 • Maksymalna długość rury: 1 x 25 m, maksymalnie 12 otworów; 2 x 15 m, maksymalnie 6 otworów na gałąź
 • Program projektowy sieci rur ssących
 • Program wspomaganie projektowania ASPIRE2™
 • Rozmiar rur ssących
 • Średnica wewnętrzna: 21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
Przekaźniki
 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC ( Pożar1,  Akcja, Uszkodzenie)
 • Położenie styków NO/N

Programowanie przekaźników

 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku

Otwory kablowe

 • 3x25 mm, (1 z tyłu detektora, 2 z góry detektora)

Zaciski przyłączeniowe

 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2

Zakres czułości

 • 0.025 do 20 %/m

Zakres nastaw progów alarmowych

 • Alarm, Akcja:        0.025 - 2.0 %/m
 • Pożar1, Pożar 2:     0.025-20.00 %/m
 • Opóźnienie: 0-60s.

Wyświetlanie/Moniotrowanie

 • 4 progi alarmowe    - Uszkodzenia
 • Wskaźnik poziomu dymu    - Wskaźnik powyszukiwania uszkodzeń
 • Reset, Blokada, Test    - Wskaźnik AutoLearn Dymu & Przepływu powietrza
 • AutoLearn Dymu & Przepływu  
 • Automatyczne nastawiania progów alarmowych oraz poziomów przepływu powietrza.
 •  Minimum 15 min, maksimum 15 dni.
 • Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.

Możliwości programowe

 • Pamięć zdarzeń: 18000 ostatnich zdarzeń
 • Monitorowanie: Filtra, przepływu powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Gwarancja    2 lata

Dostępne wersje

 Nr katalogowy  Opis
 VLF-250  LaserFOCUS, 250m2
 VLF-500   LaserFOCUS, 500m2
VESDA Ex d | Drukuj |  E-mail
Ssący system wykrywania dymu w niebezpiecznych obszarach
Detektor VESDA w wersji Ex został specjalnie zaprojektowany w celu dostarczania bardzo wczesnej detekcji dymu w obszarach podwyższonego ryzyka, w których mogą znajdować się łatwopalne gazy. 
Zaspokaja to potrzeby tych, z pośród ostatecznych użytkowników, którzy stosują ryzyko bazujące na praktyce inżynierii pożarowej i doceniają wartość swoich istotnych zasobów.
Detektor VESDA  w wersji Ex d jest certyfikowany jako detektor zgodny  z Ex d IIB T6. Ten certyfikat potwierdza, że zamknięte pomieszczenie może wytrzymać wewnętrzną eksplozję i zapobiec rozprzestrzenieniu się eksplozji do atmosfery. 
Gaz grupy  IIB zawiera:  amoniak, propan, metanol (nie jest tylko do nich ograniczony). Klasyfikacja T6 zezwala na zastosowanie detektora VESDA Ex d w obszarach podwyższonego ryzyka klasyfikowanych w skali od T1 do T6

exd_small

Certyfikat

Ex d IIB T6 

Cechy systemu:

 • Zredukowane wymiary
 • Doskonałe wykrywanie dymu
 • Szeroki zakres czułości
 • Jedna rurka ssąca
 • Wyświetlacz
 • Detekcja porównawcza
 • Możliwość pracy w sieci VESDAnet (VN)
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Trzy poziomy alarmu pożarowego
 • Programowalne przekaźniki
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Zdalny wyświetlacz i moduł z przekaźnikami - opcja
 • Prosta budowa
 • AutoLearn(TM)

Zasada działania
Powietrze w sposób ciągły zasysane jest przez wysokowydajną pompę ssącą do detektora z sieci rurek ssących. Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, który monitoruje zmiany przepływu w rurce ssącej. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe są monitorowane i zapisywane do pamięci zdarzeń oraz transmitowane do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet (dotyczy tylko wersji VN).

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 18 - 30 VDC
 • Pobór mocy: 4.0 W praca, 4.5 W w alarmie
 • Pobór prądu: 170 mA praca, 190 mA w alarmie
 • Zabezpieczenie: 1.5 A
 • Wymiary: 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg
Warunki pracy:
 • Temperatura otoczenia: -10°C - +39°C
 • Temperatura zasysanego powietrza: -20°C - +60°C
Sieć rur ssących:
 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 500 mm2
Maksymalna długość rury:
 • 1 x 80 m
 • 2 x 40 m
Program projektowy sieci rur ssących:
 • ASPIRE
 • ASPIRE2
Rozmiar rur:
 • Średnica wewnętrzna: 15-21 mm
 • Średnica zewnętrzna: 25 mm
Przekaźniki:
 • 3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Pożar
 • Alarm Wstępny
 • Alarm/Uszkodzenie
 • Opóźnienie: 0 - 60 sekund
Programowanie przekaźników:
 • Z zatrzaskiem
 • Bez zatrzasku
Klasa IP: IP30

Otwory kablowe:
 • 4 x 25 mm rozmieszczone w różnych miejscach
Zaciski przyłączeniowe:
 • Śrubowe 0.2-2.5 mm2
Zakres czułości:
 • 0.005 do 20 %/m
Zakres nastaw progów alarmowych:
 • Alarm: 0.005 - 1.990 %/m
 • Alarm Wstępny: 0.010-1.995 %/m
 • Pożar: 0.015-20.00 %/m *
*Ograniczenie do 4% w trybie UL

Możliwości programowe:
 • Pamięć zdarzeń: 12000 ostatnich zdarzeń
 • AutoLearn: Minimum 15 min, maksimami 15 dni. Zalecany okres minimum 14 dni.
 • W czasie cyklu AutoLearn progi pożarowe nie są zmieniane.
 • Monitorowanie: Filtr i przepływ powietrza.
 • Raport zdarzeń przez VESDAnet lub zapis do pliku.

Konfiguracja wejścia GI (24VDC):

 * Wyłączenie, Zatrzymanie oraz Reset/Odłączenie
VESDA Class C   l

XCC-010
Xtralis Class C (XCC) detektor został zaprojektowany aby umożliwić zastosowanie systemu wczesnej detekcji dymu w obszarach chronionych o małej powierzchni gdzie wystarczającą klasą jest klasa C normy EN 54-20.

XCC to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie wymaganym systemem jest zasysający system detekcji dymu (ograniczenia wynikające ze stosowania detektorów punktowych) przy zachowaniu czułości klasy C normy EN 54-20. Detektor ten może być stosowany w środowiskach gdzie dym jest trudny do wykrycia z powodu mieszania się powietrza wskutek działania klimatyzacji. W miejscach wymagających 'dyskretnej' ochrony stosuje się rurki kapilarne. XCC zmniejsza ilość fałszywych alarmów poprzez zastosowanie dwustopniowego filtra rozróżniającego cząstki stałe
od dymu.

Maksymalna powierzchnia dozorowa dla detektora XCC to 800 m2 i może mieć do 12 otworów próbkujących. Każdy otwór zaprojektowany jest tak by spełnić wymóg klasy C normy EN 54-20 i odpowiada jednej czujce punktowej.

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wczesna detekcja dymu (Klasa A lub/i Klasa B normy EN 54-20) zaleca się stosowanie innych detektorów firmy Xtralis.

Cechy systemu

 • Maksymalna powierzchnia dozorowa: 800 m2
 • EN 54-20 Klasa C
 • Calkowita detekcja dymu
 • Bariera czystego powietrza chroniąca optykę
 • Jedna rurka ssąca
 • Dwa poziomy alarmu: Alarm wstępny i Alarm pożarowy
 • Konfiguracja I konserwacja za pomocą VSC (Xtralink)
 • Monitorowanie przepływu powietrza
 • Simple mounting design
 • Three relays (Fire-Alarm, Pre-Alarm, Fault)
 • Relays configurable as latching or non- latching

 Specyfikacja

 • Napięcie zasilania: 18 to 30 VDC
 • Pobór mocy: 5.4 W normalna praca, 5.9 W alarm
 • Pobór prądu: 225 mA normalna praca t, 245 mA alarm
 • Zabezpieczenie: 1.6 A
 • Wymiary (WSG): 225 mm x 225 mm x 85 mm
 • Waga: 1.9 kg
 • Warunki pracy: Zalecana temperatura otoczenia: -10 °C to 39 °C
 • Temperatura zasysanego powietrza:  -20 °C to 60 °C
 • Wilgotność:  10% to 95% RH, bez kondensacji
 • Sieć rur ssących: Maksymalny obszar pokrycia: 800 m2
 • Maksymalna długość rur: 1 x 80 m (12 otworów), 2 x 50 m (12 otworów)
 • Rozmiar rur: Średnica wewnętrzna: 21 mm, Średnica zewnętrzna: 25 mm
 • Przekaźniki:   3 przekaźniki o obciążalności styków 2A/30VDC
 • Konfiguracja standardowa: Pożar (NO), Alarm wstępny (NO), Uszkodzenie (NC/NO)
 • Programowanie przekaźników: Z zatrzaskiem, Bez zatrzaskiwania
 • Klasa IP: IP30
 • Otwory kablowe: 4 x 25 mm

Materiały pochodzą ze strony http://www.visionpolska.pl