Polish (Poland)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player
  1. Serwis urządzeń, instalacji i systemów ochrony ppoż.
  2. Sprzedaż i serwis sprzętu ppoż
  3. Opracowania dokumentacji z zakresu ochrony ppoż.
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • instrukcje technologiczno-ruchowe 
  • analizy i ekspertyzy, warunki ochrony ppoż. 
  • projekty branżowe (SAP, SUG, oddymianie, tryskaczowe) 
  • opiniowanie projektów budowlanych 
  • dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów

   4.   Placówka szkoleniowa bhp i ppoż 
   5.   Wyposażanie obiektów w gaśnice, hydranty i znaki ppoż. 
   6.   Restytucja szkód pożarowych