Samonośne Stropy I Ściany Ogniowe

SAMODZIELNE PRZEGRODY SUFITOWE

Sufity podwieszone jako samodzielne przegrody sufitowe dla ochrony dróg ewakuacyjnych.
W przypadku pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiego opuszczenia płonącego obiektu przez ludzi oraz umożliwienie straży pożarnej prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej i ratowniczej. W związku z tym drogi ewakuacyjne muszą spełniać szczególnie wysokie techniczno-przeciwpożarowe kryteria.
W wielu przypadkach wzdłuż korytarzy czyli poziomych dróg ewakuacyjnych prowadzone są znaczne ilości instalacji ( kabli elektrycznych i rur ) wykonanych z materiałów palnych. W przypadku pożaru tych instalacji wskutek np. krótkiego spięcia, korytarze te przestają spełniać założone funkcje w wyniku zadymienia i wysokiej temperatury, uniemożliwiających przeprowadzenie czynności ewakuacyjnych.
Przez zastosowanie samodzielnych przegród sufitowych w systemie Promat można otrzymać praktycznie oddzielną "strefę pożarową" dla tych instalacji (działanie ognia od góry).
Przy działaniu ognia od dołu sufity te chronią instalacje w przestrzeni międzysufitowej, zapewniając ich funkcjonalność przez określony przepisami czas.
Wiele samodzielnych sufitów podwieszonych Promat spełnia przy identycznej konstrukcji wymagania dla przegród przy działaniu ognia z obu stron.
Dodatkową zaletą jest łatwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej przez system otworów rewizyjnych oraz łatwość demontażu i możliwość usunięcia pojedynczych elementów sufitowych.

Zasadniczo sufit podwieszony winien spełniać wymagania zarówno techniczne jak i architektoniczne. Przy projektowaniu konstrukcji sufitowej powinny być uwzględnione następujące punkty:

 • klasa odporności ogniowej
 • kierunek działania ognia
 • możliwość demontażu / składania
 • wbudowane oświetlenie
 • izolacyjność akustyczna / cieplna
 • wysokość podwieszenia
 • sposób przyłączenia do lekkiej ściany działowej
 • wybór materiału
 • wersja podwieszona lub samonośna

Opisane poniżej konstrukcje stwarzają możliwości wyboru jednego z wielu wariantów.


Sufit samodzielny

Dane techniczne:

 1. płyty PROMAXON® Typ A, d = 2 x 25 mm
 2. C-profil, CD 60/27/06, rozstaw 600 mm
 3. pasmo płyt PROMAXON® Typ A, d = 2 x 25 mm, b ≥ 100 mm
 4. wieszak

Klasa odporności ogniowej: EI 120
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H

Ważne wskazówki:

Maksymalna szerokość sufitu wynosi 3,0 m.

 

Stropy i dachy z blachy trapezowej

Zabezpieczenia ogniochronne stropów i dachów z blachy trapezowej
W budownictwie przemysłowym jak również w budynkach wykonywanych z elementów prefabrykowanych, często stosowane są stropy i dachy z profilowanych blach trapezowych. Z powodu niewielkiej grubości i szybkiego ogrzania w czasie pożaru, elementy te przestają spełniać zakładane funkcje już po kilku minutach.W wielu przypadkach uniemożliwia to straży pożarnej prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej. Rozwiązania konstrukcyjne Promat dla zabezpieczenia ogniochronnego elementów z blach trapezowych posiadają następujące zalety:

 • niewielka grubość okładziny
 • okładzina bezpośrednia (bez podkonstrukcji)
 • niewielki ciężar
 • ochrona prazy działaniu ognia od góry i od dołu

Dachy z blachy trapezowej:

Dachy z blachy trapezowej stanowią zamknięcie budynku od góry i z tego powodu podlegają wymaganiom przeciwpożarowym, szczególnie jeśli
chodzi o uniemożliwienie przerzutu pożaru na sąsiednie obiekty. Decydująca dla rodzaju i grubości okładziny z płyt PROMATECT jest wymagana klasa odporności ogniowej dachu oraz zastosowane pokrycie dachowe.
Obok okładziny zamocowanej bezpośrednio możliwe jest wykonanie ogniochronnego sufitu podwieszonego. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że stalowa konstrukcja dachu (płatwie, wiązary) nie musi być dodatkowo zabezpieczana. Przy zastosowaniu odpowiedniej okładziny PROMATECT, omawiane dachy spełniają kryteria odporności ogniowej przy działaniu ognia zarówno z dołu jak i od góry.

Stropy z blachy trapezowej:

Blacha trapezowa stosowana jest bardzo często jako tzw. utracony szalunek, spełniając dodatkowo w stanie użytkowania funkcję nośną. Dla zapewnienia nośności konstrukcji w przypadku pożaru, również tutaj stosowane są ogniochronne okładziny z płyt PROMATECT.


Strop lub dach z blachy trapezowej

Dane techniczne:

 1. płyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L
 2. paroizolacja bitumiczna
 3. izolacja termiczna
 4. pokrycie dachu
 5. dach z blachy trapezowej, wymiary wg statyki
 6. blachowkręty
 7. zszywki stalowe

Klasa odporności ogniowej: REI 60
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H 
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0215 (PL) PROMAXON
Aprobata techniczna: ETA-06/0215 PROMAXON

Ważne informacje:

Dla konstrukcji dachów z blachy trapezowej, w zależności od użytych materiałów, stawia się różne wymagania. Dla osiągnięcia klasy REI 60 okładzina PROMATECT® musi być w każdym przypadku odpowiednio wykonana. Zakwalifikowanie do klasy REI 60 jest możliwe tylko wtedy, gdy elementy konstrukcyjne nośne, np. stalowe słupy i dźwigary, mają przynajmniej taką samą odporność ogniową.
Klasyfikacja ta odnosi się również do profili z blachy trapezowej o innych wymiarach pod warunkiem, że każdorazowe ugięcie nie przekroczy wartości ≤ I/300.

 

Strop z blachy trapezowej

Dane techniczne:

 1. płyty PROMATECT®-H, d = 8 lub 10 mm
 2. pasma PROMATECT®-H, b = 100 mm, d = 8 mm lub 10 mm
 3. stalowa blacha trapezowa, wymiary wg statyki
 4. nadbeton, wg statyki

Klasa odporności ogniowej: REI 30 - REI 60
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H

Ważne wskazówki:

Pasma PROMATECT®-H są montowane w odstępie 625 mm (połowa szerokości płyty), prostopadle do fałd blachy trapezowej. Ze względów technicznej ochrony przeciwpożarowej nie jest wymagane szpachlowanie złączy płyt.

 

Ściany

Nośne i działowe ściany ogniochronne
W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, ściany nośne, ściany działowe oraz osłonowe ściany zewnętrzne. Aby zapobiec rozszerzaniu się pożaru, przegrody te muszą uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, ściany spełniają często funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany. Przez określony przepisami czas, funkcja ta musi być zachowana również w przypadku pożaru.

Ściany działowe i nośne:

Ściany działowe z płyt PROMATECT® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany w konstrukcji stalowej lub ścianki działowe z podkonstrukcją drewnianą.

W ściany PROMATECT® można bezproblemowo wmontować drzwi ogniochronne, klapy przeciwpożarowe, przeszklenia ogniochronne, grodzie kablowe i instalacyjne.
W celu spełnienia wymogów odnośnie izolacji termicznej i akustycznej, może zostać użyta dodatkowa izolacja z wełny mineralnej.

Ściany o konstrukcji drewnianej:

Nośne i działowe ściany o konstrukcji drewnianej znajdują się w naszym katalogu, rozdz. nr 428 - 460.

Przy wykonawstwie i montażu konstrukcji obowiązują wszystkie aktualne normy, wytyczne i przepisy budowlane. Dotyczy to również ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.


Ściana działowa z PROMATECT®-H

Dane techniczne:

 1. płyty PROMATECT®-H
 2. kątownik z blachy stalowej 40 x 40 ≥ 0,7 mm

Klasa odporności ogniowej: EI 30 - EI 120
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H

Ważne wskazówki:

Przedstawione rozwiązanie jest przeznaczone do wykonywania ogniochronnych przegród. Graniczące elementy budowlane muszą posiadać nie mniejszą klasę odporności ogniowej niż zastosowane zabezpieczenie.
Przewody i puszki instalacyjne nie mogą być wpuszczone w ścianę, lecz powinny być zamontowane na jej powierzchni.
Przed ostatecznym wykończeniem powierzchni styki płyt należy zaszpachlować masą szpachlową PROMAT®. Przegroda powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, uwzględniającą wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

 

Ściana PROMAXON® Typ A na C-profilach

Dane techniczne:

 1. płyty PROMAXON® Typ A, d= 20 mm
 2. wełna mineralna, d = 40 mm, gęstość ≥ 100 kg/m3
 3. U-profil UW 50 x 50 x 06
 4. C-profil CW 50 x 50 x 06

Klasa odporności ogniowej: EI90 - EI120
Aprobata techniczna: AT-15-7681/2008

Ważne wskazówki:

Ściana 150.70 z płyt PROMAXON Typ A na ruszcie z kształtowników stalowych zimnogiętych z wypełnieniem ze skalnej wełny mineralnej może być wykonana w dwóch wariantach:

 • o odporności ogniowej EI 90,
 • o odporności ogniowej EI 120.