Domowe Czujki Dymu I Gazu

ADR20R

Producent - Polon-Alfa
adr20rOptyczna czujka ADR-20R jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w pierwszym stadium pożaru. Czujka jest zasilana z centrali sygnalizacji włamaniowej. Czujka wyposażona jest w przycisk umożliwiający sprawdzenie jej poprawnego działania. Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem. Powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę, zależną od wysokości montażu, wynosi od 60 do 80 m².
Uwagi:
Czujka jest przewidziana wyłącznie do pracy na liniach dozorowych centrali sygnalizacji włamaniowej.

 

Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N

Producent Polon-Alfa

adr20n

Jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru. Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach(w piwnicach, garażach, na strychach itp.).
Uwagi:

 • Czujka jest przewidziana wyłącznie do stosowania w warunkach domowych, zasilana z bateri 9V 6F22 !
 • Certyfikat: CNBOP 1918/2005

 

Uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex

Producent Polon-Alfa

tun38ex

Jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-38Ex jest czujką uniwersalną, które można programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1R, A1S, BR lub BS zgodnie z polską normą PN-EN 54-5.

Zasada Działania:
Czujka ciepła TUN-38Ex reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury.

Parametry:

 • Statyczna temperatura zadziałania:
  • 54 ºC ÷65 º C (klasa A1)
  • 69 ºC ÷ 85 ºC (klasa B)
 • Typowa temperatura użytkowania:
  • 25 ºC (klasa A1)
  • 40 ºC (klasa B)

Uwagi:
Czujka TUN-38Ex ma certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach nr KDB 04ATEX172X oraz nadaną cechę iskrobezpieczeństwa II 2G EEx ib IIC T5/T6.

 

Optyczna czujka dymu DUR-40Ex

Producent Polon-Alfa

dur40ex

Przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach, które zostały zakwalifikowane jako 1-sza lub 2-ga strefa zagrożenia wybuchem gazów, oparów cieczy palnych należących do podgrup wybuchowości IIA, IIB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. Czujka pracuje na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA; w strefach zagrożonych wybuchem za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.

Zasada Działania:
Czujka DUR-40Ex jest czujką typu rozproszeniowego.Działa ona na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Czujki współpracują z gniazdem G-40.

Parametry:

 • Wykrywane pożary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8
 • Cecha iskrobezpieczeństwa: EEx ib IIC T6

Uwagi:
Czujka DUR-40Ex ma certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa nr KDB 05ATEX190X oraz nadaną cechę iskrobezpieczeństwa II 2G EEx ib IIC T6.

 

Czujka płomienia PUO-35

Producent Polon-Alfa

puo35

przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania płomieni powstających podczas zagrożenia pożarowego. Czujka PUO-35 przeznaczona jest do zwykłych zastosowań.

Zasada działania:
Czujka reaguje na emitowane przez płomień promieniowanie ultrafioletowego długości fal ~ 200 nm. Jest odporna na wpływy wszelkich źródeł sztucznego światła nie zawierających promieniowania ultrafioletowego.

Parametry:

 • Zasięg widzenia: max 17 m (2 klasa czułości)
 • Pasmo wykrywania promieniowania: UV
 • Kąt dozoru: 120º